USLUŽNA IMPREGNACIJA

“RAJAN” DOO u okviru svoje delatnosti, pored sopstvene proizvodnje, obavlja i usluge po zahtevima drugih pravnih ili fizičkih lica.
 
Vršimo uslužno impregnisanje drveta uz standardnu tehnologiju, prema zahtevima klijenata.
 
Za svaku informaciju možete nas pozvati preko kontakata navedenih na našem web sajtu.