BRVNARE

Brvnara je objekat napravljen isključivo od stabala
drveta – brvana ili tesanih talpi. Namena joj je bila široka, posebno u prošlosti, zbog količine i cene ovog građevinskog materijala. Po nameni, postoji nekoliko vrsta brvnara: kuća (katun), crkva, vajat, magaza, kačara, štala, vodenica…
Danas se brvnare grade kao vikendice ili kuće za odmor, korišćenjem savremenih mašina i alata, od prirodnog drveta i prema specifikaciji kupca.
Brvnare iz našeg proizvodnog pogona se izrađuju od stabala crnog i belog bora ,svođenjem na istu dimenziju oblice ,najčešće od fi-160-fi 220 mm. Izrađuju se po sistemu kanala za bolje naleganje oblica jedne na drugu i ćerta za vezivanje na uglovima brvnara. Kao krovni pokrivač koristimo našu impregniranu šindru. Sve naše brvnare su dubinski impregnirane u autoklavu metodom vakum – pritisak-vakum .