PONUDA​

BRVNARE

Brvnara je objekat napravljen isključivo od stabala
drveta – brvana ili tesanih talpi.

ŠINDRA


Šindra je krovni pokrivač od cepanih drvenih daščica, koje se postavljaju jedna preko druge sa preklopom.

DEKING

Deking je dobro poznat naziv za proizvode od drveta, namenjen podnom oblaganju spoljnih površina

IMPREGNIRANA GRAĐA

USLUŽNA IMPREGNACIJA