DEKING

Deking (deckin) ili terasna daska dobro poznat naziv za proizvode od drveta, namenjen podnom oblaganju spoljnih površina. Njegova proizvodnja se zasniva na dubinskoj impregnaciji drveta što je postalo adekvatno i odlično primenjivo za spoljnu upotrebu (terasa, vrtova, površina oko bazena i dr.). U našoj komori ili autoklavu metodom vakum-pritisak-vaku
Proizvodimo ga od belog i crnog bora,daglasove jele,divlje tresnje i ostalog. Listopadnog i četinarskog drveta po zahtevu kupca.
Može se postavljati na drvenu podkonstrukciju ili se postavlja u kvadratnim tablama na gotovoj plastičnoj podkonstrukciji. Nakon postavljanja deking se ulji tikovim, palminim ili nekim drugim uljem i na taj način se dugo održava bez promene svojih osobina.