IMPREGNIRANA GRAĐA

● Block house profili (polu-oblice)
● Impregnisani stubovi od crnog bora od Ø6 do Ø20
● Ograde od impregnisanog drveta
● Anti-sound paneli
● Klupe za parkove
● Grede, daske, letve
● Bor (crni, beli)
● Daglasova jela
● Smrča
● Topola (domaća i kanadska)
● Jela
● Jasen
● Hrast
● Bukva