ŠINDRA

 
Šindra je najstariji krovni pokrivač koji se koristi u građevinarstvu od cepanih drvenih daščica, koje se postavljaju jedna preko druge sa preklopom. Za šindru se najčešće koristi lučevina (drvo bora starog preko 50 godina i to samo deo stabla od korena do jedan metar uvis), a u novije vreme se koristi i mlađe impregnirano drvo.
Radimo mašinski sečenu šindru razlićitih dimenzija i poprečnih profila, najčešće ravnu, a po zahtevu kupca i sa preklopom. Proizvodimo je od crnog bora sa tačno biranog područija Repubike Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Isklučivo se isporučuje kupcu impregnirana u našoj komori (autoklavu), metodom VPV(vakum-pritisak.vakum),
takozvanom metodom dubinske impregnacije